Академия жөнүндө

Кыргыз мамлекеттик медициналык  академияКыргыз мамлекеттик медициналык академия Кыргыз Республикасындагы медициналык билим берүү боюнча эң алдыңкы окуу жай болуп саналат. Ошондой эле Борбордук Азия аймагындагы эң көрүнүктүү окуу жайлардын катарына кирет. КММАда 473 окутуучу билим берет, алардын ичинен 101 профессор жана медицина илимдеринин доктору, 358 медицина илимдеринин кандидаттары жана доценттер. Биздин окуу жайда 4000ден ашуун студент окуйт, алар Кыргызстандын, КМШ өлкөлөрүнөн жана 16 чет мамлекеттен келгендер.

КММАнын негизги милдеттери: орто кесиптик жана жогорку, кошумча жана дипломдон кийинки кесиптик медициналык билим берүүдө үзгүлтүксүз окуу процессинин, илимий изилдөөлөрдүн жана клиникалык иштердин негизинде инсандарды интеллектуалдык, маданий жана адеп - ахлактык жактан канааттандыруу, медициналык жана аралаш илимий тармакта фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү. КММАда билим берүү кыргыз, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлөт.