КММАнын адреси

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары 720020, Ахунбаев көчөсү, 92, Кыргызстан Республикасы.

E-mail: akhunbaevksma@yandex.com

Ректордун кабылдамасы, тел.: +996-312-54-58-81

Эл аралык байланыштар бөлүмү, тел./факс: +996-312-54-58-59

SkypeSKYPE: IntlRelations Ksma

КММАнын адреси