И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча жолугушуу болду
12 Мая 2022 0