КММАнын медициналык биология, генетика, паразитология кафедрасында тил күнүнө карата кече өткөрүлдү
Университетская жизнь