Словарь

Медициналык окуу жайлардын  иш кагаздарына тиешелүү орусча-кыргызча сөздүк

Медициналык кыскартуулар тизмеси